Den här sidan använder sig utav cookies OK

Tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden

Dagens Samhälle är det enskilt starkaste mediet för att nå beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Det vill säga de som beslutar om vilka förändringar som ska genomföras i samhället och som köper produkter/tjänster för att den offentliga sektorn ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Totalt sett ansvarar de för en marknad värd över 900 miljarder kronor varje år.

Dagens Samhälle skriver för cheferna och politikerna i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Samt för beslutsfattarna på alla de företag som driver skolor, vård och omsorg i privat regi.

Tidningen utkommer på torsdagar och har tre gånger så hög räckvidd som Dagens industri i sin målgrupp.
Dessutom är Dagens Samhälle den ledande platsannonskanalen för chefer och kvalificerade medarbetare med erfarenhet av politiskt styrd verksamhet.

Kontaktpersoner

Fakta

Ägs av:
Sveriges Kommuner och Landsting

Upplaga:
26 200 ex (TS 2016)

Utgivning:
45 nr/år (torsdagar)

Tidningens hemsida:
www.dagenssamhalle.se

information om annonsering:
annonsera.dagenssamhalle.se