Vi använder cookies för att anpassa tjänster, erbjudanden och annonser till dig OK

Tidningen för beslutsfattarna i besöksnäringen

Besöksliv är tidningen för beslutsfattarna i besöksnäringen. Det vill säga chefer, ägare och inköpare på hotell, restauranger, campingar, konferensanläggningar, stugbyar och skidanläggningar. Tidningen ägs av Visita vars medlemsföretag står för 75 % av branschens omsättning.

Informa ansvarar för försäljningen och erbjuder branschens leverantörer kanaler för marknadsföring. Det vill säga affärsmagasinet, nyhetssajten, nyhetsbrevet och events. Besöksliv är också den ledande kanaler för platsannonser när branschens företag söker kvalificerad personal. Informa hjälper platsannonsörerna med allt från annonsproduktioner till att sätta upp kampanjer i sociala medier och göra rekryteringsfilmer.

Besöksliv Studio
Informa fungerar också som Besökslivs Studio där vi bland annat producerar annonsmaterial och tar fram nativeartiklar tillsammans med kunderna. Vi ansvar för distributionen av dem i Besökslivs kanaler men arbetar också aktivt för att driva relevant trafik till kampanjerna i sociala medier.

Mässor och mötesplatser
Besöksliv är en viktig kanal för att locka rätt deltagare till olika mötesplatser och mässor. Ofta leder det till nära samarbeten med arrangörerna där Informa både hjälper till med marknadsföring, redaktionell produktion och säljer kommunikation till utställare och partners på mässorna.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Besöksliv, våra kanaler till branschens beslutsfattare eller om du har idéer på samarbeten.

Kontaktpersoner

Fakta

Ägs av:
Visita

Utgivning:
6 nr/år

Upplaga:
7 400 ex (TS 2018)

Nyhetsbrev:
4 ggr/veckan

Event:
5-10 tillfällen/år

Hemsida:
www.besoksliv.se

Annonsering:
annonsera.besoksliv.se