Den här sidan använder sig utav cookies OK

Besöksliv ger dig kanalerna till branschens beslutsfattare!

I Besöksliv når du chefer och ägare på de större företagen och kedjorna i branschen. Det vill säga hotell, restauranger, campingar, konferensanläggningar, stugbyar och skidanläggningar. Tidningen ägs av Visita vars medlemsföretag står för 75 % av branschens omsättning.

Affärsmagasinet
Besöksliv magasin är det ledande affärsmagasinet för besöksnäringen. Tidningen har funnits sedan 1916 och är en naturlig del av många chefer och ägares arbetsvardag. Här tar de del av nyheter och fördjupande reportage om sin egen bransch. Som annonsör når du beslutsfattarna i en positiv läsmiljö fylld av inspiration, vilket gör att även dina annonser tas emot med intresse och nyfikenhet. Magasinet kommer med 10 nummer/år.

Nyhetssajt och nyhetsbrev
Våra läsare följer även Besökslivs nyheter på sajten www.besoksliv.se som också finns i en mobilanpassad version. Den uppdateras dagligen med det allra senaste som händer i branschen. Dessutom sammanfattas den i ett nyhetsbrev 4 ggr/vecka som bland annat går ut till alla e-postadresser i Visitas medlemsregister.

Annonssektionen Våra leverantörer
Genom åren har annonssektionen Våra leverantörer utvecklats till ett behändigt branschregister för våra läsare. Som leverantör väljer du under vilken rubrik du vill ha din annons och den exponeras då i alla elva tidningar under året samt i branschregistret på sajten.

Events med Visita
Några gånger per år arrangerar Vista olika träffar med sina medlemmar. Till exempel frukostseminarier, branschmingel och i april varje år samlar de medlemmar från hela landet på Visitadagen. Vi erbjuder partnerskap för företag och organisationer som vill träffa branschens beslutsfattare och exponeras i samband med dessa events.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du kan använda Besökslivs olika kanaler för att öka er försäljning till besöksnäringen.

Kontaktuppgifter:

besoksliv@informa.se
08-34 03 02

Kontaktpersoner