Den här sidan använder sig utav cookies OK

Besöksliv ger dig kanalerna till branschens beslutsfattare!

I Besöksliv når du chefer och ägare på de större företagen och kedjorna i branschen. Det vill säga hotell, restauranger, campingar, konferensanläggningar, stugbyar och skidanläggningar. Tidningen ägs av Visita vars medlemsföretag står för 75 % av branschens omsättning.

Affärsmagasinet
Besöksliv är den ledande tidningen för beslutsfattarna i besöksnäringen. Målgruppen är cheferna och ägarna på branschens företag. Företagsledare som tecknat avtal med Visita utgör den största delen av prenumeranterna.

Affärsmagasinet kommer med 8 nummer per år och upplagan är ca 9 000 ex. Nyheterna publicerar vi öppet på nyhetssajten besoksliv.se där de också får stor spridning i sociala medier. I affärsmagasinet samlar vi istället fördjupande reportage och inspirerande läsning. Där belyser vi idéer, spännande yrkespersonligheter och företagarnas engagemang i sina verksamheter och för sin bransch. Vi informerar om bakgrund till och innebörd av nya lagar och regler, skatte- och hygienfrågor samt nya produkter inom mat, dryck och inredning.

Ni når alltså beslutsfattarna i en lugn och trygg miljö, i en tidning de tar sig tid att läsa. En fantastisk möjlighet för varumärkesstärkande annonsering där ni når era kunder vid ett tillfälle som de avsatt för att ta till sig ny information och nya idéer. Att lära känna nya leverantörer är en viktig del i detta.

Nyhetssajt och nyhetsbrev
Våra läsare följer även Besökslivs nyheter på sajten www.besoksliv.se som också finns i en mobilanpassad version. Den uppdateras dagligen med det allra senaste som händer i branschen. Dessutom sammanfattas den i ett nyhetsbrev 4 ggr/vecka som bland annat går ut till alla e-postadresser i Visitas medlemsregister.

Annonssektionen Våra leverantörer
Genom åren har annonssektionen Våra leverantörer utvecklats till ett behändigt branschregister för våra läsare. Som leverantör väljer du under vilken rubrik du vill ha din annons och den exponeras då i alla elva tidningar under året samt i branschregistret på sajten.

Events med Visita
Några gånger per år arrangerar Vista olika träffar med sina medlemmar. Till exempel frukostseminarier, branschmingel och i april varje år samlar de medlemmar från hela landet på Visitadagen. Vi erbjuder partnerskap för företag och organisationer som vill träffa branschens beslutsfattare och exponeras i samband med dessa events.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du kan använda Besökslivs olika kanaler för att öka er försäljning till besöksnäringen.

Kontaktuppgifter:

besoksliv@informa.se
08-34 03 02

Kontaktpersoner