Vi använder cookies för att anpassa tjänster, erbjudanden och annonser till dig OK

Hjälp med försäljningen?

Hos oss får du ett professionell säljbolag som levererar resultat. Vi satsar långsiktigt och målinriktat.

Söker du säljbolag?

Hos oss får du ett professionellt säljbolag och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat. Vi kan försäljning och vi kan media, därför levererar vi också bra resultat!

Vi befinner oss i ett snabbt föränderligt medielandskap. Mediekonsumenter söker alltmer skräddarsydd information och journalistik, som dessutom ska paketeras och distribueras på nya digitala plattformar. Utmaningarna är många. Både vad gäller mediernas räckvidd och läsarnas betalningsvilja, men även för annonslösningar och annan kommersialisering.

Det är det sistnämnda som Informa kan hjälpa till med. Som vi ser det har tidskrifter en unikt stark position jämfört med andra medieslag. Relationen med läsarna är mångfacetterad och stark. Målgrupperna är nischade och specifika. Därför tror vi att tidskrifter har en ljus framtid i det nya medielandskapet och redan idag arbetar Informa med flera lyckade affärsmodeller.

Vi är ett säljbolag med lång erfarenhet av annonsförsäljning för tidskrifter, dess digitala kanaler och annan kommersialisering kring mässor, events, kataloger och sponsring. Vårt mål är att tillsammans med våra uppdragsgivare fortsätta skapa nya kontaktytor och möta annonsörernas betalningsvilja för att exponeras och bygga relationer med läsarna. Vårt mål är att vara öppna för nya idéer och våga testa, utan att för den sakens skull släppa fokus från det som vi redan idag vet fungerar.

Hos oss får uppdragsgivarna ett professionellt säljbolag och speaking partner, som satsar långsiktigt och målinriktat.

Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Eckerström 08-470 47 83 eller fredrik.eckerstrom@informa.se